Hľadať
  Hľadať...
  Nenájdené žiadne produkty.
  Porovnať
  Menu

  GDPR

  ČO JE TO GDPR?

  GDPR je jedným z často skloňovaných slov dneška. GDPR znamená skratku pre General Data Protection Regulation alebo Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  (ďalej len „Nariadenie“). Nariadenie, ako sme ho definovali v predchádzajúcej vete, a GDPR sú teda jedno a to isté.

  Nariadenie nadobudlo účinnosť 25. 5. 2018. V tento deň, všetci (teda aj Vy), kto na území Európskej únie nakladajú s osobnými údajmi, by mali Nariadenie plniť pri akejkoľvek svojej činnosti s osobnými údajmi.

  KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ?

  Vo vzťahu k produktom a službám spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. je významné, kto je tzv. prevádzkovateľ vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. získa pri spolupráci s vami (teda tým, že užívate naše služby a produkty). Podľa Nariadenia je prevádzkovateľom ten, kto určil účely a prostriedky nakladania s osobnými údajmi. Viac informácii nájdete v:

  KEDY STE PREVÁDZKOVATEĽ?

  Z pohľadu Nariadenia je prevádzkovateľom každý, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje svojich zákazníkov, zamestnancov a pod. Aby sme Vám pomohli splniť Vaše povinnosti, pripravili sme pre Vás súbor obecných informácii a tiež podrobnejšiu dokumentáciu k našim jednotlivým produktom podľa Nariadenia (k otvoreniu dokumentu je nutné byť registrovaný  a prihlásený na www.namtechnology.sk)

  KEDY JE PREVÁDZKOVATEĽOM NAM SLOVAKIA S.R.O.?

  Sú však prípady, kedy je prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. Je tomu, pokiaľ ide o osobné údaje identifikujúce Vás ako stranu zmluvy či zákazníka spoločnosti NAM Slovakia s.r.o., Vaše kontaktné, fakturačné, platobné a dodacie údaje, údaje o tovare a poskytovaných službách a Vašej platobnej histórii. Vo vzťahu k týmto údajom je prevádzkovateľom spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. Ako spoločnosť s týmito osobnými údajmi nakladá a ako ich chráni, je popísané tu:

  ZODPOVEDNÁ OSOBA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
  Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
  Mgr. Richard Dolák
  tel.: +420 725 759 332
  e-mail: richard.dolak@nam.cz

  UPOZORNENIE

  Akékoľvek uvedené dokumenty vychádzajú zo stavu legislatívy a výkladových stanovísk známych v dobe ich vydania (Máj 2018). Niektoré dôležité právne predpisy v tejto oblasti existujú len v návrhoch (Nariadenie ePrivacy). Tie môžu priniesť nové povinnosti, alebo naopak existujúce povinnosti zmierniť. Rovnako tak výkladové stanoviská podliehajú neustálemu upresňovaniu a zmenám. Ide o živý a pomerne komplikovaný systém. Aj cez akúkoľvek snahu po presnosti a správnosti, môže budúci vývoj ukázať, že niektoré dokumenty bude potrebné prepracovať. Rovnako tak právne predpisy sú len obecné a k ich naplneniu vedie mnoho ciest, môžu byť všetky správne. Nepodliehajte, prosím, pocitu, že to, že niekde inde, GDPR zavádzajú inak, alebo prostredníctvom iných postupov a dokumentov, znamená, že Vy to robíte zle. GDPR nestanoví až na výnimky žiadne procesy, ako ich vykonávať – teda ako vykonať súpis údajov, popis zapracovania analýzu rizík atď. Dôležité je nepodľahnúť pocitu, že lepšie je nerobiť nič. V prípade kontroly zo strany úradov budú najprísnejšie postihované práve prípady nečinnosti.

  Prihlásenie k odberu noviniek bolo úspešné.
  Niečo sa nepodarilo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobraziť košík

  Tovar bol pridaný do porovnania

  Prosím, čakajte...
  Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr